Kèo tài x?u 1 3/4 trái là gì? Gi?i thích d? hi?u nh?t v? kèo 1 ¾

Kèo tài x?u 1 3/4 trái là gì?

T??ng t? nh? tr??ng h?p kèo 1 3/4 thì thu?t ng? tài x?u 1.75 th??ng gây b?i r?i, khó ch?u trong vi?c hi?u và n?m b?t n?i dung kèo ???c nhà cái g?i ??n các c??c th? m?i t?p thành ch?i.

Hôm nay chuyên m?c Th? thao Casino VN138 s? h??ng d?n cho các b?n cách ??c kèo tài x?u 1 ¾ và cách ?? b?t kèo tài x?u 1 ¾ chính xác nh?t. M?i các b?n cùng theo dõi nhé.

Kèo 1 3/4 là gì?

Kèo 1 3/4  là gì?
Kèo 1 3/4 là gì?

Kèo tài x?u 1 ¾ hay còn ???c g?i v?i cái tên kèo ch?p 1.75 ho?c kèo ch?p 1 trái r??i 2 trái. ?ây là m?t trong nh?ng kèo ch?p ???c các nhà cái Châu Á s? d?ng ph? bi?n t?i các s?nh cá ??. 

??i v?i kèo 1 ¾ th??ng xu?t hi?n khi hai ??i có s? chênh l?ch v? m?t trình ??. Hi?n nhiên, các ??i bóng m?nh s? ch?p ??i bóng y?u h?n 1 trái r??i 2 trái. V?i t? l? 1.75 b?n nên c?n th?n tr??c khi ??t c??c b?i cách tính ti?n c?a kèo 1 ¾ ???c áp d?ng khác hoàn toàn so v?i các kèo c??c khác.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Kèo rung là gì? Cách soi kèo rung chu?n xác nh?t

Các tr??ng h?p c?a kèo ch?p 1 3/4 

Các tr??ng h?p c?a kèo ch?p 1 3/4 
Các tr??ng h?p c?a kèo ch?p 1 3/4

?? b?n n?m rõ h?n v? cách ??c kèo 1 ¾ thì sau ?ây, chúng tôi s? t?ng h?p m?t s? tr??ng h?p x?y khi kèo 1.75 xu?t hi?n:

  • ??i kèo trên th?ng v?i t? s? cách bi?t t? 3 bàn tr? lên ví d? 3-0, 4-1,… Ng??i ch?i s? ch?n ??i c?a trên s? nh?n ???c toàn b? ti?n c??c t? ??i d??i.
  • N?u ??i c?a trên ch? th?ng cách bi?t 2 bàn th?ng c? b?n, ví d? nh? 4-2, 3-1,… Thì ng??i ch?i ch?n ??i c?a trên s? nh?n ???c m?t n?a s? ti?n ??t c??c còn ??i c?a d??i s? m?t m?t n?a s? ti?n c??c.
  • Tr??ng h?p hai ??i hòa nhau ho?c ??i c?a trên th?ng cách bi?t 1 bàn th?ng ho?c ??i c?a d??i s? nh?n ???c toàn b? s? ti?n c??c t? ??i kèo trên.

Kinh nghi?m b?t kèo tài x?u ¾

Kinh nghi?m b?t kèo tài x?u ¾
Kinh nghi?m b?t kèo tài x?u ¾

T?t nhiên ??i v?i m?t ng??i m?i ch?i, b?n s? lo l?ng khi ??t c??c 1 3/4, m?t m?c kèo mà nhi?u ng??i ch?i c?m th?y khó ch?i. Tuy nhiên, v?i kinh nghi?m chia s? c?a m?t cao th? ??t c??c b?n ch?c ch?n không còn ph?i lo l?ng.

Tìm hi?u ??i hình hai ??i

?? có th? b?t ???c tài x?u ¾, ng??i ch?i nên xem k? thông tin v? các ??i trong các tr?n ??u mà b?n ??nh ??t c??c. Nh?ng thông tin b?n c?n bi?t là ??i hình, phong ?? các tr?n g?n ?ây, l?ch s? ??i ??u c?a hai ??i nh? th? nào… Sau khi ?ã hi?u và phân tích ???c nh?ng thông tin trên thì b?n hãy ??n b??c ti?p theo là ch?n ??i ?? ??t c??c.

N?u b?n ch?a bi?t có th? tham kh?o thêm: Kèo châu Âu là gì? Làm sao ?? ??c kèo châu Âu chu?n xác

Theo dõi s? dao ??ng c?a t? l? c??c

M?t g?i ý cho c??c 1 ¾ là ng??i ch?i không nên ch?i t?t c? các ván bài ngay t? ??u mà hãy chia thành 2 ván c??c. Trong l?n ??t c??c ??u tiên, ng??i ch?i nên ?ánh tài nh? t? hi?p 1 ??n hi?p 2, khi ??i bóng có xu h??ng t?n công tìm ki?m chi?n th?ng thì s? có nhi?u tình hu?ng ghi bàn h?n.

Trên ?ây là bài vi?t gi?i thích kèo tài x?u 1 ¾ là gì. Lo?i kèo này khá ??n gi?n, d? hi?u và không khó nh? các b?n ngh?. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi v?a chia s? mang l?i h?u ích. Chúc b?n may m?n th?ng c??c nhé.

Hãy ??ng ký tham gia ngay nh?ng trò ch?i cá c??c th? thao uy tín h?ng ngày t?i Casino VN138. Chúng tôi là nhà cái cá c??c uy tín hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên h??ng d?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!