Euro 20 t? ch?c ? ?âu? Qu?c gia nào ??ng cai?

Euro 20 t? ch?c ? ?âu? Qu?c gia nào ??ng cai?

Euro 20 t? ch?c ? ?âu? ???c bi?t ?ây là gi?i bóng ?á Châu Âu ???c di?n ra 4 n?m m?t l?n ???c c?ng ??ng hâm m? trên toàn th? gi?i ?ó ch? v?i s? trình di?n mãn nhãn t? các ??i bóng hàng ??u trên th? gi?i. Tuy nhiên do m?t s? lý do, gi?i ??u này b?t bu?c ph?i d?i sang n?m 2021.

Bài vi?t d??i ?ây chia s? nh?ng thông tin m?i nh?t v? ??a ?i?m gi?i bóng ?á Euro 20 t? ch?c, cùng v?i nh?ng thay ??i b?t ??c d? c?a gi?i bóng huy?n tho?i ???c t?ng h?p b?i Casino VN138. N?i dung c? th? m?i các b?n xem ? ph?n bên d??i nhé.

Euro 20 lý do trì hoãn?

Euro 20 lý do trì hoãn?
Euro 20 lý do trì hoãn?

Euro là gi?i bóng ?á tranh Cúp vô ??ch châu Âu ???c di?n ra b?n n?m m?t gi? các ??i tuy?n do Liên ?oàn bóng ?á châu Âu (UEFA) t? ch?c. Theo nh? k? ho?ch d? tính, vòng chung k?t Euro g?n nh?t s? ???c khai m?c vào ngày 12/06/2020, v?i tr?n m? màn gi?a Th? Nh? K? và ch? nhà Italia. Tuy nhiên, trong b?i c?nh ??i d?ch COVID- 19 ?ang lan r?ng ? châu Âu, Liên ?oàn bóng ?á châu Âu ?ã quy?t ??nh d?i l?ch t? ch?c sang hè 2021.

Có th? b?n c?ng quan tâm: ??i H?i Th? Thao ?ông Nam Á SeaGame 30 t? ch?c ? ?âu?

Euro 20 ???c t? ch?c ? ?âu?

???c bi?t vòng chung k?t Euro 2020 s? di?n ra t? 12/6 ??n 12/7/2021. Tuy nhiên thay vì t? ch?c t?i m?t hay hai qu?c gia nh? tr??c kia. Thì vòng chung k?t Euro 2020 s? di?n ra ? 11 thành ph? thu?c 11 qu?c gia khác nhau ?? tránh vi?c ng??i hâm m? t? t?p ?ông ng??i trong b?i c?nh d?ch COVID- 19 ?ang di?n bi?n ph?c t?p. 

Euro 20 ???c t? ch?c ? ?âu?
Euro 20 ???c t? ch?c ? ?âu?

VCK Euro 2020 s? di?n ra t? ngày 12/6 ??n 12/7/2021. Tuy nhiên, thay vì t? ch?c ? m?t hay 2 qu?c gia nh? tr??c kia, VCK Euro 2020 s? di?n ra ? 11 thành ph? thu?c 11 qu?c gia khác nhau ?? tránh vi?c ng??i hâm m? di chuy?n và t? t?p ?ông ng??i trong b?i c?nh d?ch b?nh v?n ?ang di?n bi?n ph?c t?p. 

Nh? v?y, vòng chung k?t Euro 20 s? không có n??c ch? nhà ??ng cai nên s? không có ??i tuy?n nào ???c giành quy?n vào th?ng. Tr?n ??u khai m?c vòng chung k?t ???c di?n ra trên Sân v?n ??ng Olimpico ? Roma, Italia, v?i tr?n chung k?t ???c t? ch?c ? Sân v?n ??ng Wembley t?i Th? ?ô London c?a Anh.

Euro 20 t? ch?c ? nh?ng thành ph?, sân v?n ??ng nào?

Euro 20 t? ch?c ? nh?ng thành ph?, sân v?n ??ng nào?
Euro 20 t? ch?c ? nh?ng thành ph?, sân v?n ??ng nào?

Thông tin t? Liên ?oàn bóng ?á châu Âu, vòng chung k?t Euro 20 ???c t? ch?c t?i 11 thành ph? v?i 11 sân v?n ??ng khác nhau bao g?m:

 1. London, Anh (SV? Wembley).
 2. Munich, ??c (SV? Allianz Arena).
 3. Roma, Italia (SV? Olimpico).
 4. Baku, Azerbaijan (SV? Olympic).
 5. Saint Petersburg, Nga (SV? Krestovsky).
 6. Bucharest, Romania (SV? Arena Nationala).
 7. Amsterdam, Hà Lan (SV? Johan Cruyff Arena).
 8. Seville, Tây Ban Nha (SV? Sanchez Pizjuan).
 9. Budapest, Hungary (SV? Puskas Arena).
 10. Glasgow, Scotland (SV? Hampden Park).
 11. Copenhagen, ?an M?ch (SV? Parken).

Chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n ??c nh?ng thông tin liên quan ??n k? Euro 20 ???c t? ch?c ? ?âu? Qu?c gia nào ??ng cai? Hy v?ng nh?ng thông tin này s? giúp ích cho b?n. Chúc b?n may m?n và thành công.

Tham gia các cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 b?n nhé. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n, v?i ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng và an toàn nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!