Danh sách các ??i vào vòng Chung k?t World Cup 2022

Danh sách các ??i vào vòng Chung k?t World Cup 2022

V?i s? c?ng hi?n cho m?t mùa ??u mãn nhãn cùng v?i s? n?y l?a c?a nh?ng cu?c ??i ??u c?ng th?ng gi?a các ??i tuy?n nh?m giành cho mình m?t t?m vé tham d? chung k?t World Cup n?m 2022. V?y các ??i vào vòng chung k?t World Cup 2022 là nh?ng cái tên nào?

Trong bài vi?t này, chúng tôi s? b?t mí cho b?n 32 cái tên x?ng ?áng nh?t và vinh d? ???c tham gia vòng chung k?t World Cup n?m nay. M?i các b?n cùng khám phá ngay bây gi? v?i chuyên m?c Th? thao Casino VN138 nhé!

Di?n bi?n

Vào r?ng sáng 14/6, v??t qua Peru v?i t? s? 5 – 4 ? lo?t sút luân l?u sau khi hòa 0 – 0 trong 120 phút ? tr?n play-off liên châu l?c, Australia tr? thành ??i bóng th? 31 góp m?t ? vòng chung k?t World Cup 2022.

? tr?n play-off liên châu l?c r?ng sáng ngày 15/06, bàn th?ng duy nh?t c?a Joel Campbell giúp câu l?c b? Costa Rica th?ng t?i thi?u 1 – 0 tr??c New Zealand, qua ?ó ?o?t t?m vé cu?i cùng tr? thành m?t trong các ??i vào vòng chung k?t World Cup 2022 ???c t? ch?c ? Qatar.

Costa Rica giành ???c t?m vé cu?i cùng tham d? VCK World Cup 2022
Costa Rica giành ???c t?m vé cu?i cùng tham d? VCK World Cup 2022

X? Wales và Australia là hai ??i m?i nh?t giành quy?n tham d? vòng chung k?t World Cup 2022. Gareth Bale và các ??ng ??i xu?t s?c ?ánh b?i Ukraine ? tr?n play-off khu v?c châu Âu ?? giành vé d? World Cup sau 64 n?m ??ng ??ng ch? ??i.

B? ?ào Nha và Ba Lan là hai ??i tuy?n châu Âu m?i nh?t giành vé ??n Qatar. Trong khi Senegal, Tunisia, Ghana, Cameroon và Ma-r?c là 5 ??i bóng châu Phi góp m?t ? ngày h?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh.

Tr??c ?ó, Canada là ??i tuy?n có vé ??n Qatar sau khi ??i bóng B?c M? ?ánh b?i Jamaica v?i t? s? 4 – 0 ? l??t tr?n th? 13 vòng lo?i World Cup khu v?c CONCACAF vào sáng ngày 28/3. ?ây là l?n th? hai trong l?ch s? Canada giành quy?n tham d? World Cup, l?n ??u tiên vào n?m 1986.

B?n có th? xem thêm: Top nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018 – FIFA

Danh sách các ??i tuy?n tham d? VCK World Cup 2022

Danh sách các ??i vào vòng chung k?t World Cup 2022

KHU V?C

??I TUY?N

GHI CHÚ

Châu Âu

??c, ?an M?ch, Pháp, B?, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Th?y S?, Hà Lan,

B? ?ào Nha, Ba Lan, Wales

Play-off: Ukraine vs Wales

Châu Á

Qatar (ch? nhà), Iran, Hàn Qu?c, Saudi Arabia, Nh?t B?n, Australia

Play-off: Australia vs UAE

Nam M?

Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay

Peru ?á play-off

Châu Phi

Senegal, Tunisia, Ma-r?c, Ghana, Cameroon

CONCACAF Canada, Mexico, M?, Costa Rica

Costa Rica ?á play-off

Play-off

liên châu l?c

– Australia vs Peru (ngày 14/6)

– Costa Rica vs New Zealand (ngày 15/6)

Australia th?ng luân l?u Peru 5-4 

Costa Rica th?ng New Zealand 1-0

L? b?c th?m chia b?ng vòng chung k?t World Cup 2022 ?ã ???c t? ch?c vào ngày 1/4, t?i Trung tâm H?i ngh? và Tri?n lãm Doha (DEC) ? thành ph? Doha (Qatar).

Australia giành ???c t?m vé VCK World Cup 2022
Australia giành ???c t?m vé VCK World Cup 2022

Các ??i vào vòng chung k?t World Cup 2022 góp m?t s? ???c chia thành 4 nhóm h?t gi?ng. Nhóm h?t gi?ng s? 1 g?m ch? nhà Qatar và 7 ??i có th? h?ng cao nh?t theo b?ng x?p h?ng c?a Liên ?oàn Bóng ?á th? gi?i (FIFA).

Theo d? ki?n, vòng b?ng World Cup 2022 s? di?n ra t? ngày 21/11/2022 cho ??n ngày 2/12/2022. Vòng 1/8 t? ngày 3 ??n ngày 6/12. Vòng t? k?t di?n ra trong các ngày 9 và ngày 10/12. Ngày 13 và ngày 14/12 là th?i ?i?m c?a các tr?n bán k?t. Tr?n chung k?t ?? tìm ra nhà vô ??ch n?m nay s? ???c di?n ra vào ngày 18/12.

Có th? b?n c?ng quan tâm: L?ch s? ??i ??u Liverpool vs Chelsea

Hy v?ng r?ng các ??i vào vòng chung k?t World Cup 2022 s? c?ng hi?n cho chúng ta nh?ng tr?n c?u k?ch tính và h?p d?n nh?t. Hãy cùng d? ?oán xem nhà vô ??ch gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh là ai. B?n ?ã có ?áp án c?a riêng mình ch?a?

T?i Casino VN138 b?n hoàn toàn có th? ch?i cá c??c th? thao v?i nhi?u b? môn khác nhau, t? l? kèo ?á d?ng. V?i chính sách b?o m?t cao và ?? uy tín trên th? tr??ng nhi?u n?m nay, Casino VN138 là cái tên ?áng cho b?n l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!