Tin m?i nh?t v? chuy?n nh??ng Liverpool hôm nay

Tin t?c m?i nh?t v? Liverpool: Thông tin, hình ?nh, s? ki?n n?i b?t th? tr??ng chuy?n nh??ng Liverpool c?p nh?t liên t?c m?i ngày. Hi?n t?i Liverpool d? ??nh thay Firmino b?ng ti?n ??o Dusan Vlahovic và mong mu?n giành ???c Florian Wirtz t? tay MU, Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid và Chelsea.

D??i ?ây là bài vi?t c?a Casino VN138 ??a ??n nh?ng tin t?c m?i nh?t v? th? tr??ng chuy?n nh??ng  Liverpool ???c c?p nh?t nhanh nh?t m?i các cùng xem qua nhé.

Liverpool d? ??nh thay Firmino và nh?m m?c tiêu s? 1 c?a Arsenal 

Liverpool h?m m?c tiêu s? 1 c?a Arsenal 

Barca ?ang có m?t mùa gi?i không ???c thành không khi h? liên ti?p không v??t qua ???c vòng b?ng Champions League và cu?c ?ua t?i La Liga. HLV Xavi mu?n nâng c?p ??i hình ? Hè 2022. HLV Xavi ?? ý ??n chân sút c?a Liverpool, Roberto Firmino và h? ch?p nh?n chi m?t s? ti?n l?n trên bàn ?àm phán.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tin t?c m?i nh?t v? chuy?n nh??ng Barcelona

V? phía Liverpool, h? ?ang nh?m ??n ti?n ??o Dusan Vlahovic c?a Fiorentina trong tr??ng h?p Roberto Firmino c?p b?n Barca. The Kop ?ã c? trinh sát theo dõi c?u th? ch?i n?i b?t ? Serie A g?n ?ây Vlahovic.

Vlahovic hi?n ?ang có 17 bàn th?ng ? Serie A mùa gi?i 2021/2022 d?n ??u cu?c ?ua Vua phá l??i. Hi?n t?i h?p ??ng có th?i h?n ??n 2023 và anh nhi?u l?n t? ch?i gia h?n này. Mùa hè n?m nay l?i th?i ?i?m Fiorentina bán chân sút này và hét giá 50 tri?u b?ng Anh cho ngôi sao c?a mình. Ng??i hâm m? có th? theo dõi các tr?n bóng c?a Liverpool và tham gia cá c??c t?i Casinovn138 (thu?c h? th?ng VN138viet).

Barca ra giá 20 tri?u euro dành cho cân sút Liverpool

Barca ra giá 20 tri?u euro dành cho cân sút Liverpool

Sau khi tr?i qua m?t mùa gi?i khó kh?n sau c?n kh?ng ho?ng tài chính khi?n ngôi sao Messi ph?i ra ?i cùng v?i ?ó là tân binh Sergio Aguero bu?c ph?i gi?i ngh? vì phát hi?n b?nh tim. Hi?n t?i Barca ?ang c?n chiêu m?t thêm m?t sát th? ??t vào v? trí hàng công nh?m t?ng s?c m?nh và san s? gánh n?ng ghi bàn v?i Luuk De JongMemphis Depay.

Cùng v?i ?ó Barca ?ang có nhu c?u thanh lý Coutinho do không có nhu c?u s? d?ng nhi?u nh?m c?t gi?m qu? l??ng ?? t?p trung cho th??ng v? s?p t?i. Hi?n t?i Barca r?t s?n sàng thanh lý Coutinho ?? gi?m b?t qu? l??ng. ?ó là y?u t? then ch?t ?? ??ng ký Ferran Torres và chu?n b? cho nh?ng th??ng v? chuy?n nh??ng khác.

C? th? Barca ?ang nh?m t?i chính là chân sút c?a Liverpool, Roberto Firmino. Theo ngu?n tin c?a El Nacional, ??i ch? sân Nou Camp s?n sàng b? ra m?c phí kho?ng 20 tri?u euro ?? có ???c ch? ký c?a ti?n ??o ng??i Brazil.

Vi?c chiêu m? Firmino ??n t? vi?c anh ?ang mu?n chia tay v?i Liverpool c?a The Kop. Barca t? ra r?t l?c quan tr??c ??ng thái này và n?ng cao r?ng Firmino s? r?i Liverpool và chuy?n ??n Barca vào th??ng v? cu?i mùa hè này.

Liverpool nh?y vào tranh ch? ký c?a Florian Wirtz

Liverpool nh?y vào tranh ch? ký c?a Florian Wirtz

CLB Liverpool ???c cho là ?ã nh?y vào cu?c ?ua s? h?u ch? ký c?a Florian Wirtz – th?n ??ng bóng ?á ??c hi?n t?i ?ang ???c trang Transfermarkt ??nh giá lên t?i 70 tri?u euro.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tin m?i nh?t v? chuy?n nh??ng Liverpool hôm nay

Florian Wirtz ???c xem là ng??i k? th?a x?ng ?áng cho Sadio Mane. Là c?u th? ?á t?t ti?n v? công, ti?n ??o lùi ho?c cánh ph?i. Ngoài Liverpool, Florian Wirtz hi?n t?i c?ng ?ang ???c MU, Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid và Chelsea quan tâm.

Casino VN138 h?ng ngày luôn có nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi h?p d?n cho ng??i ch?i, ?ây là ?i?u mà r?t nhi?u khách hàng luôn yêu thích và l?a ch?n trang web Casino VN138 ?? gi?i trí và cá c??c. Mu?n bi?t nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi này dành cho ??i t??ng nào, m?i b?n tham kh?o ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi nhé!

Hi?n t?i Liverpool ?ang ra s?c chiêu m? các c?u th? ch?t l??ng nh?m c?ng c? s?c m?nh hàng ti?n ??o c?a mình nh?m kh?ng ??nh phong ?? cho các gi?i ??u s?p t?i. Bài vi?t thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 thông tin ??n c?ng ??ng ng??i hâm m? v? th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a Liverpool.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!