T?ng h?p nh?ng pha ch?n th??ng kinh hoàng nh?t trong bóng ?á

Nh?ng pha ch?n th??ng kinh hoàng trong bóng ?á

Bóng ?á là b? môn th? thao mang ??n ni?m vui và s? ph?n khích cho ng??i xem. Nh?ng ?ôi lúc, nh?ng pha tranh ch?p quy?t li?t v??t quá m?c c?n thi?t l?i gây ra nh?ng ch?n th??ng trong bóng ?á vô cùng nghiêm tr?ng khi?n ai c?ng ph?i rùng mình.

Ngay sau ?ây, Casino VN138 s? ?i?m l?i m?t s? nh?ng pha ch?n th??ng trong bóng ?á kinh hoàng nh?t do va ch?m, tranh ch?p trên sân. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau ?ây.

Ramsey

Ramsey ch?n th??ng
Ramsey ch?n th??ng

Trong tr?n ??u gi?a ArsenalStoke City vào n?m 2010. Hai c?u th? Aaron Ramsey và Ryan Shawcross ?ã có cú va ch?m c?c m?nh khi?n chân ph?i c?a ti?n v? ng??i Anh ?ã b? bi?n d?ng. Ngay sau tình hu?ng này, Shawcross ?ã ph?i nh?n th? ?? r?i sân, kèm theo ?ó là v? m?t s? hãi và nh?ng gi?t n??c m?t vô cùng ân h?n trên khóe m?t.

C?u c?u th? ??i tuy?n Arsenal ph?i m?t g?n 1 n?m ?? ?i?u tr? ?? có th? quay tr? l?i sân c?. Tuy nhiên, sau bao n? l?c anh v?n không th? l?y l?i phong ?? ?? quay l?i th?i k? ??nh cao c?a mình.

Luke Shaw

C?u th? Luke Shaw ch?n th??ng
C?u th? Luke Shaw ch?n th??ng

Ng??i hâm m? ??i bóng “Qu? ??” ch?c ch?n v?n ch?a h?t bàng hoàng t? ch?n th??ng c?a h?u v? cánh trái Luke Shaw. T?i mùa gi?i Champions League 2015/2016. Trong tr?n ??i ??u gi?a “Qu? ??” v?i PSV Eindhoven, anh ?ã g?p ph?i ch?n th??ng mà có l? b?t k? ??u ?n l?nh khi ch?ng ki?n pha bóng này.

Trong m?t tình hu?ng ph?n công, Shaw ?ã b? Hector Moreno vào bóng thô b?o ??n m?c chân ph?i Luke Shaw gãy làm ?ôi. Nhi?u ý ki?n lúc ?ó cho r?ng có th? anh ph?i t? b? s? nghi?p bóng ?á c?a mình ? tu?i 20. R?t may, v?i s? h? tr? c?a ??i ng? y t?, nh?ng l?i ??ng viên c?a b?n bè và quan tr?ng nh?t là n? l?c c?a b?n thân, Shaw ?ã tr? l?i 1 cách m?nh m? và hi?n gi?, anh ?ang thi ??u hay h?n bao gi? h?t.

Andre Gomes

C?u th? Andre Gomes g?p ch?n th??ng
C?u th? Andre Gomes g?p ch?n th??ng

Có th? th?y, ?a ph?n nh?ng ch?n th??ng nghiêm tr?ng ??u ??n t? nh?ng pha bóng ác ý. Tuy nhiên, c?ng có nh?ng pha bóng khi ng??i vào bóng ch? vô tình ch? không h? c? ý mu?n gây ra ch?n th??ng cho ??i ph??ng. Son Heung Min là m?t ví d? ?i?n hình.

Ti?n ??o ng??i Hàn Qu?c sau 1 pha ph?n công t? phía Tottenham ?ã ?u?i theo Gomes và vô tình ??ng tác kê chân c?a anh ?ã khi?n Gomes ngã xu?ng gãy g?p m?t cá chân và qu?n qu?i t?i ch?. Kèm theo ?ó là ho?ng lo?n c?a Son Heung Min, anh ôm ??u khóc n?c n?.

Petr Cech

Petr Cech ch?n th??ng
Petr Cech ch?n th??ng

Không ch? h?u v? t?n công mà các th? môn c?ng có th? g?p ph?i nh?ng ch?n th??ng kinh hoàng. H?n ai c?ng nh? hình ?nh ông Cech ??i m? b?o hi?m trên sân, tuy nhiên không ph?i ai c?ng bi?t ngu?n g?c c?a chi?c “m? b?o hi?m” này. B?t ngu?n t? n?i ám ?nh kinh hoàng mà th? thành này g?p ph?i trong tr?n g?p Reading n?m 2016, pha va ch?m v?i c?u th? ??i ph??ng suýt khi?n Cech t? vong, anh b? ch?n th??ng s? não và ph?i ngh? thi ??u 1 n?m.

May m?n thay, nh? s? n? l?c c?a các bác s? và ngh? l?c c?a b?n thân, Cech ?ã tr? l?i ch? sau 3 tháng và dành ph?n còn l?i c?a s? nghi?p trong màu áo The Blues.

Có th? b?n ch?a bi?t: Nh?ng t?i n?n kinh hoàng gây ch?t ng??i ngay trên sân c?

Djibril Cisse

Djibril Cisse g?p ch?n th??ng
Djibril Cisse g?p ch?n th??ng

Ti?n ??o ng??i Pháp có th? là ngôi sao bóng ?á kém may m?n nh?t th? gi?i khi dính ph?i 2 ca ch?n th??ng n?ng. L?n ??u tiên là trong tr?n ??u n?m 2004 gi?a LiverpoolBlackburn. Cisse b? gãy x??ng mác bên trái sau khi b? ??i th? truy c?n.

Sau 2 n?m ch?n th??ng, anh ti?p t?c b? ch?n th??ng trong màu áo ??i tuy?n Pháp. Vi?c Cisse t?ng b? gãy c? 2 chân làm m?i ng??i không kh?i nghi ng? v? s? tr? l?i c?a anh. Tuy nhiên, ti?n ??o ng??i Pháp ?ã thêm 1 l?n n?a tr? l?i m?nh m? sau 7 tháng ?i?u tr?.

Eduardo da Silva

Eduardo da Silva ch?n th??ng n?ng ? chân
Eduardo da Silva ch?n th??ng n?ng ? chân

Trong cu?c ??i ??u v?i Birmingham t?i Premier League 2007/08, ??i bóng Arsenal l?i ti?p t?c là ??i bóng có c?u th? ch?n th??ng kinh hoàng. Martin Tatlor ?ã có pha vào bóng nguy hi?m t? phía sau khi?n cho chân c?a Eduardo gãy g?p, v? m?t cá. Sau khi khôi ph?c ch?n th??ng, anh không th? phát tri?n s? nghi?p bóng ?á ??nh cao dù tr??c ?ó anh t?ng là m?t chân sút tri?n v?ng cho ??i tuy?n Brazil.

Anh Khoa – Hùng D?ng

Va ch?m ch?n th??ng Anh Khoa - Hùng D?ng
Va ch?m ch?n th??ng Anh Khoa – Hùng D?ng

T?i Vi?t Nam c?ng t?ng ch?ng ki?n nhi?u pha ch?n th??ng kinh hoàng. C? th? t?i vòng 25 V.League 2015, Anh Khoa ?ang trong màu áo SHB ?à N?ng và có c? h?i khoác lên mình màu áo ?TQG thi ??u. M?t pha bóng không c?n thi?t c?a Qu? Ng?c H?i khi?n s? nghi?p c?a chân sút Anh Khoa ch?m d?t.

G?n ?ây chính là ch?n th??ng c?a c?u th? ?? Hùng D?ng. Trong vòng 5 V-League 2021, tr?n ??u ??u gi?a FC Hanoi và TP.HCM. Hùng d?ng ?ã b? Ngô Hoàng Th?nh ??p th?ng khi?n chân ph?i c?u th? gãy g?p ngay trên sân.

B?n có th? xem thêm: Top nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018 – FIFA

Trên ?ây là 7 c?u th? dính ch?n th??ng kinh hoàng nh?t trong bóng ?á mà chuyên m?c Th? thao Casino VN138 v?a t?ng h?p. N?u b?n là ng??i yêu thích b? môn này hãy ch?i m?t cách c?n th?n và an toàn nhé.

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái cá c??c th? thao uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam và châu Á. V?i chính sách b?o m?t và mi?n trách nhi?m rõ ràng b?n có th? ??ng ký tham gia và nh?n v? nhi?u nhi?u ph?n th??ng h?p d?n b?ng ti?n m?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!