B?o B?i Huy?n Tho?i – H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

B?o B?i Huy?n Tho?i - H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

B?o B?i Huy?n Tho?i là m?t t?a game siêu hot dành cho các tín ?? yêu thích Pokemon. Tuy nhiên, tr??c ?ây m?i ng??i ch? t?i và ch?i game trên ?i?n tho?i thôi. V?y cách t?i c?a PC ra sao?

?? tìm hi?u chi ti?t h?n v? game B?o B?i Huy?n Tho?i và ???c h??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC b?i nhà cái Casinovn138.com ngây bây gi?. M?i các b?n cùng khám phá bài vi?t sau ?ây nhé!

S? l??c v? game B?o B?i Huy?n Tho?i

N?u b?n ?ã t?ng xem ho?t hình Pokemon r?i thì có th? ví trò ch?i này t??ng t? v?i c?t truy?n nh? th?. B?n s? ?óng vai là m?t v? hu?n luy?n viên thú chuyên nghi?p, t?p luy?n chúng m?i ngày và ti?n hành thách ??u v?i các nhà hu?n luy?n tài n?ng khác.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top nh?ng Pokemon m?nh nh?t t? tr??c ??n nay

S? l??c v? game B?o B?i Huy?n Tho?i
S? l??c v? game B?o B?i Huy?n Tho?i

H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

H??ng d?n nhanh

M? ph?n m?m gi? l?p Bluestacks => Ch?n bi?u t??ng C?a hàng trò ch?i => Nh?p vào ô tìm ki?m t? khoá B?o B?i Huy?n Tho?i => Enter => Cài ??t (Install) và ch? cho trò ch?i t?i xu?ng hoàn t?t.

H??ng d?n chi ti?t

B??c 1: M? ph?n m?m gi? l?p Bluestacks trên máy tính => Sau ?ó nh?n ch?n bi?u t??ng C?a hàng trò ch?i và ti?n hành ??ng nh?p vào tài kho?n Google.

H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC
H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

B??c 2: T?i ô Tìm ki?m (Search) b?n nh?p vào t? khoá B?o B?i Huy?n Tho?i và nh?n nút Enter.

H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC
H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

B??c 3: B?n nh?n ch?n Cài ??t (Install) và ch? cho trò ch?i t?i xu?ng hoàn t?t.

H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC
H??ng d?n cách t?i và ch?i trên PC

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 v?a cung c?p ??n các b?n thông tin v? game B?o B?i Huy?n Tho?i và h??ng d?n các b??c t?i và ch?i trên PC m?t cách d? dàng. Chúc các b?n ch?i game vui v?!

Tham gia ngay cùng nhà cái Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n. V?i chính sách b?o m?t an toàn và ?i?u kho?n rõ ràng nên ng??i có th? yên tâm ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!