C?p nh?t b?ng x?p h?ng VCS mùa ?ông m?i nh?t n?m 2022

C?p nh?t b?ng x?p h?ng VCS mùa ?ông m?i nh?t n?m 2022

Anh em yêu thích và có theo dõi các s? ki?n v? game Liên minh huy?n tho?i ch?c ch?n bi?t và quan tâm ??n b?ng x?p h?ng VCS mùa ?ông hàng n?m ???c di?n ra ?úng không nào. b?ng x?p h?ng danh giá này ch?a bao gi? h?t hot trong c?ng ??ng game th? Vi?t Nam.

?? tìm hi?u thêm thông tin v? VCS và nhìn l?i b?ng x?p h?ng VCS mùa ?ông m?i nh?t ???c Casinovn138.com c?p nh?t. M?i b?n cùng tham kh?o ngay bây gi? ? bài vi?t sau ?ây nhé!

B?ng x?p h?ng VCS là gì?

VCS là tên vi?t t?t c?a t? Vietnam Championship Series, ngh?a ti?ng Vi?t là “Gi?i vô ??ch th? thao ?i?n t? Liên minh huy?n tho?i Vi?t Nam”. ?ây là m?t gi?i ??u mang t?m chuyên nghi?p dành cho các ??i tuy?n th? thao ?i?n t? thu?c b? môn Liên minh huy?n tho?i t?i Vi?t Nam.

?ây chính là c? h?i ?? các t?p th?, cá nhân th? hi?n b?n l?nh, tài n?ng ?? có th? giành l?y ch?c vô ??ch danh giá và t?o ???c s? thu hút nh?t ??nh trong m?t các nhãn hàng, nhà tài tr?.

Chia s? thêm cho b?n: L?ch thi ??u AIC Liên Quân 2022 – C?p nh?t m?i nh?t

Trong quá kh?, t? n?m 2013 ??n n?m 2017 thì VCS ch? là gi?i c?p d??i c?a gi?i ??u vô ??ch ?ông Nam ÁGarena Premier League (GPL). Nh?ng k? t? n?m 2018, gi?i VCS ???c tách ra kh?i GPL, chính th?c tr? thành gi?i ??u dành riêng cho các ??i tuy?n ? Vi?t Nam ?? có th? tranh h?ng mà không c?n ph?i tham gia vào GPL n?a.

B?ng x?p h?ng VCS là gì?
B?ng x?p h?ng VCS là gì?

Th? th?c thi ??u

Vòng b?ng

Vòng b?ng ???c di?n ra v?i s? góp m?t c?a 8 ??i tuy?n. Thi ??u theo l??t vòng tròn và tìm ra 4 ??i m?nh nh?t còn ? l?i ?? có th? tham gia tranh tài ? vòng lo?i tr?c ti?p.

M?i tr?n ??u s? ???c di?n ra theo th? th?c Best of 3 (3 ván ??u t?i ?a) v?i m?i ván ??u theo th? th?c C?m và ch?n 5v5 trên b?n ?? Summoner’s Rift.

Vòng lo?i tr?c ti?p

4 ??i còn l?i ? vòng b?ng s? thi ??u v?i nhau theo hình th?c b?c thang ?? tìm ra nhà vô ??ch m?i. ??i h?ng 4 và 4 s? ??i ??u v?i nhau ? tr?n ??u tiên, ??i th?ng cu?c s? g?p ??i h?ng 2 và ai th?ng tr?n này s? ???c tranh tài v?i ??i ??u b?ng.

B?n có th? tham kh?o thêm: H??ng d?n các cách n?p th? Võ Lâm Truy?n K? 1 Mobile

Các tr?n ??u c?a giai ?o?n này ???c t? ch?c theo th? th?c Best of 5 (5 ván ??u t?i ?a), m?i ván tuân theo th? th?c C?m và ch?n trên b?n ?? Summoner’s Rift. Các tr?n ??u s? theo th? th?c Bo5 ( ??i vô ??ch là ??i th?ng ???c 3/5 tr?n).

Vòng lo?i tr?c ti?p
Vòng lo?i tr?c ti?p

B?ng x?p h?ng VCS mùa ?ông m?i nh?t

# TEAM WIN LOST GD
1 CERBERUS ESPORTS 13 1 +19
2 GAM 11 3 +15
3 LUXURY ESPORTS 9 5 +7
4 BURST THE SKY 8 6 +2
5 SAI GON BUFFALO 6 8 -3
6 TEAM SECRET 4 10 -10
7 SBTC ESPORTS 4 10 -10
8 TEAM FLASH 1 13 -20
B?ng x?p h?ng VCS là gì?
B?ng x?p h?ng VCS

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 ?ã c?p nh?t cho các b?n v? b?ng x?p h?ng VCS mùa ?ông m?i nh?t n?m 2022. C?m ?n các b?n ?ã tham kh?o bài vi?t!

B?n có th? ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. Liên h? chúng tôi qua s? hotline ?? ???c t? v?n t?t nh?t b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!